KAIP TAPTI SKAITYTOJU?

 Norėdamas tapti skaitytoju turi įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Tau reikia atvykti į biblioteką ir: - susipažinti su bibliotekos taisyklėmis; - pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą; - užpildyti registracijos formos būtinus duomenis: parašyti vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą; - užpildyti registracijos kortelę ir pasirašyti; - sumokėti skaitytojo pažymėjimo mokestį. Skaitytojo bilietas vaikams ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams – 0, 50 Eur, ikimokyklinio amžiaus ir vaikams iki 14 metų – nemokamas. Skaitytojai iki 16 metų amžiaus bibliotekoje registruojami: - atėję į biblioteką su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešę užpildytą nustatytos formos paraišką; - vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai registruojami pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.
© PigiosSvetaines.lt